2024. aasta Tartu fotosalong

Teema: vaba. Oodatud on tavafotod.

Maksimaalne hulk autorilt: 4 pilti

Auhinnad: Järjestus puudub. Auhinnaks on pääsemine ekspositsiooni. Võimalikud on eriauhinnad.

Tähtaeg: august, enne 25. kuupäeva

Eksponeerimine: 31 pilti Tartus Ruuni pubis oktoobris. 30.09. - 28.10.2024.

Ekspositsiooni kolmanda nädala algusest (14.10.) on võimalik pilte näha veebialbumis.

Teavitamine: autorit, kes pääseb ekspositsiooni, teavitatakse meili teel. Ta saab vastava tunnistuse.

Konkursi osalemistasu: puudub.

Vaid näitusel osalenutelt küsitakse tasu materjali eest. Pildid trükitakse A3+ Ilford Studio paberit kasutades ja kinnitatakse 50×70 aluspaberile ja raamitakse, klaasitakse.

Soovi korral saab eksponeeritud pildi autor oma pildi isiklikult kätte. Vastasel juhul pilt säilitatakse ja antakse üle asjast huvitatud muuseumile.

Pilte valib ja hindab sobilikkuse ekspositsiooniks neljaliikmeline žürii. Liikmeteks on

Konkursi korraldajad jätavad omale õiguse konkursi populariseerimise huvides eksponeerida saadetud pilte ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias.

Autor nõustub antud tingimustega oma pilte konkursile esitades.

Pildid saata e-maili teel aadressile foto.over@gmx.com

või eelistatult https://wetransfer.com/ kasutades

Formaat: pikem külg alates 3000 pikslit, JPG

Kui fail postkasti ei mahu, korrake saatmist 12 tunni pärast!

Konkursi korraldaja:

fotogrupp O.V.E.R. /esimees: Rein Urbel/